Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w […]

Zobacz wszystkie wiadomości